Luottamusta rakentamassa

November 28, 2016

Arvot vastaavat kysymykseen, mikä on arvokasta. Arvot voivat olla piileviä tai selkeästi ilmaistuja. Ihmisen eheys, integriteetti edellyttää, että hän voi pääsääntöisesti elää arvojensa mukaista elämää. Tietoisesti muodostettujen arvojen kautta on mahdollista pitää yhteyttä omaan itseen.

 

Elämme aikaa, jossa helposti sorrutaan vaatimaan nopeita lopputuloksia, mutta ei ymmärretä sellaisen kulttuurin sisältöä ja henkistä infrastruktuuria, mikä mahdollistaisi luovuuden kukoistamisen. Tuottavuusloikan hokemisen sijaan tarvittaisiin oikeastaan enemmän tietoisuus- ja luottamusloikkaa. Jos ne toteutuvat, syntyy yhteiskehittelyä ja kokeiluja, ja niiden kautta taloudellista ja henkistä hyvinvointia.

Katselen kuinka ihmiset jakautuvat ryhmiin ja vetäytyvät rauhallisiin paikkoihin tekemään ryhmätyötä. Hetken päästä kuulen puheensorinaa ja nauruakin. Näen keskittyneitä ilmeitä, välillä liikutustakin. Ryhmät ovat työstämässä yhteisiä arvojaan.

 

Kun jaan itselleni tärkeitä arvoja ja asioita kollegoilleni tarinan muodossa, tulen näkyväksi kokonaisena ihmisenä. Kuullessani heidän tarinoitaan, opin heistä lisää. Sitä myötä ymmärrykseni heitä kohtaan kasvaa. Vaatii rohkeutta laittaa itseään peliin, mutta tällä tavalla pääsen vaikuttamaan yhteisiin arvoihin, kun niitä muokataan henkilöiden omiin arvoihin pohjautuen, yhdessä keskustellen.

 

Kuulen eräältä ryhmätyöhön osallistujalta palautteen, että oli kovin erilainen kokemus työstää arvoja niin, että ne muodostettiin osallistujien omien arvojen pohjalta eikä ylhäältä annettuina, ns. korporaatioarvoina, joita johdettavat voivat sitten käsitellä. Yhteinen arvomaailma ja sen pohjalta luodut arkea sujuvoittavat toimintamallit syntyvät eri tavalla silloin, kun ne luodaan yhdessä niin, että jokainen voi niihin vaikuttaa. Vastuutaan pääsee kantamaan kun laittaa itsensä likoon kertoessaan itselleen tärkeät arvot. Yhdessä luotuihin arvoihin ja niistä johdettuihin toimintamalleihin on silloin myös helpompi sitoutua.

 

Sanotaan, että on vaikeampi olla pahantahtoinen sellaista ihmistä kohtaan, jota ymmärtää. Ymmärrys syntyy jakamisesta ja yhteydestä. Ja siihen tarvitaan luottamusta. Luottamusta hyvään tahtoon.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

January 24, 2017

January 2, 2017

November 28, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 True Diamonds Oy