top of page

Tietosuojapolitiikka

True Diamonds Oy ja henkilötietojen käsittely

Tietosuojan tarkoituksena on turvata henkilöiden yksityiselämän ja yksityisyyden suoja henkilötietoja käsitellessä. True Diamonds Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja toimimme odotuksiesi mukaisesti kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Luottamuksesi suojaaminen ja vastuullisuus ovat toiminnassamme ensisijaisen tärkeitä.

 

Kaikki meille antamasi tiedot pysyvät luottamuksellisina. Meille on tärkeää, että kaikki työnhakijamme, työntekijämme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme saavat läpinäkyvästi tietoa siitä, miten käytämme heidän henkilötietojaan. 
 

Henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteet

Noudatamme toiminnassamme seuraavia henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteita: 

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Kaikkeen True Diamondsin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on aina olemassa oikeusperuste, joka on käsittelyssä lainmukaisuuden takaajana. Henkilötietojesi kerääminen tai käsittely on aina liitetty tiettyyn oikeusperusteeseen ja tietojen kerääminen ja käsittely tehdään aina tiettyyn ennalta ilmoitettuun ja rajattuun käyttötarkoitukseen. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelyn perusteista ja käyttötarkoituksista True Diamondsilla löydät tietosuojaselosteista.

Käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi ja säilytyksen rajoittaminen

Keräämme ja käsittelemme ainoastaan tiettyä käyttötarkoitusta varten välttämättömiä henkilötietojasi. Henkilötietojasi säilytetään tunnistettavassa muodossa vain niin pitkään kuin niiden käsittelylle tällaisessa muodossa on olemassa tarve. Tietojen säilytysajat perustuvat pääosin olemassa olevaan lainsäädäntöön.

Täsmällisyys

Pidämme henkilötietosi täsmällisinä ja ajantasaisina. Epätarkat tai virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan kohtuullisia toimenpiteitä käyttäen.

Eheys ja luottamuksellisuus

Henkilötietojasi käsitellään aina luottamuksellisesti. Tämä varmennetaan asianmukaisilla organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä, joiden avulla estetään tietojen luvaton ja laiton käsittely. Näiden toimenpiteiden avulla varmistutaan myös siitä, ettei henkilötietoja vahingossa menetetä, muuteta tai tuhota. 

Henkilötietojen käsittelyn syy

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme asiakkaillemme valmennus- ja konsultointipalveluita. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn on perustuttava laissa olevaan yhteen tai useampaan oikeusperusteeseen. Seuraavassa listattuna oikeusperusteet, joiden nojalla me True Diamondsilla käsittelemme henkilötietojasi. 

Sopimus

Mikäli olet kanssamme sopimussuhteessa, tämä on tietojesi käsittelyn keskeinen käsittelyperuste. Tietojasi käsitellään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Suostumus

Suostumus on henkilötietojen käsittelyn keskeisin oikeusperuste True Diamondsilla. Mikäli annat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, voidaan henkilötietojasi kerätä ja käsitellä, kuitenkin aina ainoastaan tiettyä ennalta ilmoitettua käyttötarkoitusta varten.

Lainmukainen velvoite

Käsittelemme työntekijöidemme tietoja lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on tietojen säilyttäminen 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen työsopimuslaista tulevien velvoitteiden täyttämiseksi. 

Eheys ja luottamuksellisuus

Henkilötietojasi käsitellään aina luottamuksellisesti. Tämä varmennetaan asianmukaisilla organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä, joiden avulla estetään tietojen luvaton ja laiton käsittely. Näiden toimenpiteiden avulla varmistutaan myös siitä, ettei henkilötietoja vahingossa menetetä, muuteta tai tuhota. 

Henkilötietojen käsittelijät True Diamondsilla

Tietoihisi on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Henkilökuntamme on koulutettu yksityisyydensuojan merkityksestä sekä tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Pyrimme kaikella toiminnallamme takaamaan luottamuksesi toteutumisen koko tietojesi elinkaaren ajan. 

Henkilötietojen säilytys

Noudatamme tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. 

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot

Vastaamme True Diamondsilla mielellämme kysymyksiin, jotka koskevat työnhakijamme, työntekijämme, asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme yksityisyyden suojaa. 

True Diamonds Oy

Timo Lappalainen
timo.lappalainen@truediamonds.fi
+358 50 312 3519
Bulevardi 30 B, 00120 Helsinki 

True Diamondsin
bottom of page