top of page
ALKUUN

True Diamonds Think Tank on modernin työ- ja johtamiskulttuurin ajatushautomo.  

Johtamisen ajatushautomo on luova asiantuntijayhteisö, joka etsii, tutkii ja selvittää johtamiseen, esimiestyöhön sekä työkulttuuriin liittyviä toimintamalleja. Luomme uusia ajatuksia ja käytännön kokeiluja hyvästä johtamisesta erilaisten työskentelymuotojen avulla. 

Think Tankin toimintakulttuuri perustuu jakamiselle ja kokeilemisen hengelle. Meillä ei tunneta tyhmiä kysymyksiä tai ideoita.

Hyödynnämme työskentelyssä sekä vetäjien että osallistujien erilaisia ammattitaustoja ja osaamista. Etenemme avoimin mielin emmekä rajoitu tiettyihin menetelmiin tai oppisuuntiin. 

 

Kollektiivisen älyn käyttö on täällä sallittua ja luovuudelle tuskin löytyy esteitä.

 

True Diamonds Think Tankin palvelut yrityksille ja yksilöille

Uusia näkökulmia ja ideoiden kehittelyä luottamuksellisessa ympäristössä.

Oppimista ja yhteiskehittelyä sparrausringissä – sopii myös tiimeille. 

Johtamiseen ja työkulttuuriin liittyvä tutkimus ja selvitykset. 

Yksilöpaja

Asioiden tarkastelua, uusia näkökulmia ja ideoiden kehittelyä luottamuksellisessa keskustelussa.

Yksilöpaja on paikka asioiden rauhassa tarkasteluun, uusien näkökulmien saamiseen ja uuden toimintamallin kehittämiseen sekä tukeen sen kokeilussa ja jatkokehittelyssä. Siellä voit käsitellä luottamuksellisessa keskustelussa myös asiakas- ja vuorovaikutustilanteiden problematiikkaa, omia tunteitasi ja henkilökohtaisia asioita, jotka heijastuvat myös työelämään. 

 

Yksilöpajan aiheen voit valita vapaasti itse tai poimia sinua puhuttelevan TD-yksilöteeman. 

Pajalla työskentelystä saat iloa niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin. Esimerkiksi ratkaisukeskeinen ajattelutapa tulee tutuksi, voit edistää vuorovaikutustaitojasi ja valmentavaa johtamistapaa tai itsesi johtajuutta.

 

Pystyvyyden tunne kasvaa prosessin myötä ja mukaasi saat konkreettisia toimintasuunnitelmia halutun tulevaisuuden rakentamiseen. Tukea kokeiluihin, matkan edistymisen mittausta sekä jatkokehittelyä on myös tarjolla.

Yksilöpaja

Ryhmäpaja

Oppimista ja yhteiskehittelyä sparrausringissä. 

Ryhmäpajalla työskentely auttaa valjastamaan koko potentiaalisi käyttöön ja kokeilujen kautta voit luoda ja jatkokehittää hyviä toimintamalleja halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa tulee tutuksi, toimintakykysi muuttuvissa olosuhteissa paranee ja ryhmässä saat itsellesi joukon uusia sparraajia sekä näkökulman antajia matkasi tueksi ja iloksi.

Ryhmäpaja koostuu kahdesta tai useammasta tapaamisesta teemasta riippuen. Ryhmä aloittaa ilmoitettuna päivänä ja sopii muiden tapaamisten ajankohdat yhdessä. Valittuja teemoja käsitteleviä prosessi toteutuu minimiryhmäkoon täyttyessä. 

Ryhmäpaja

True

Diamonds

Investigates (TDI)

Johtamiseen ja työkulttuuriin liittyvä tutkimus ja selvitykset 

True Diamonds Investigates (TDI) tekee jakamistalouden johtamiseen ja sen mukaiseen työkulttuuriin liittyvää tutkimusta ja selvityksiä. Tuloksia jaetaan eri muodoissa: julkaisuina, ammatillisissa verkostoissa ja yleisötilaisuuksissa. Teemme myös asiakkaiden toimeksiannoista selvityksiä, tutkimuksia ja konsultointia. 

Esimerkki TDI-projektin etenemisestä

TDI määrittely

Selvityksen tavoitteiden ja laajuuden kirkastaminen asiakkaan kanssa.

Step 1

TDI selvitys

Nykytilanteen kartoitus valittujen menetelmien ja työkalujen avulla.

Step 2

TDI analyysi

Raportti nykytilanteesta ja suositus toimenpiteistä halutun muutoksen saavuttamiseksi. 

Step 3

Muutoksen toteutus

Asiakkaan valitsemien toimenpiteiden toteutus.

Step 4

Muutoksen todentaminen

Mittauksen toistaminen sovitun ajan kuluttua ja toimenpiteiden vaikutusten raportointi.

Step 5

True Diamonds Investigates

Haluatko kokeilla True Diamonds Think Tankin toimintaa ja palveluita? Ole yhteydessä meihin! 

bottom of page