top of page
True Diamonds -valmennusohjelman osa 1/6:

TRUE
TRUST

Kaikki lähtee liikkeelle luottamuksesta. Luottamuksen perustana työyhteisössä on tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olet. Se ilmentyy perusturvallisuutena, jonka pohjalta osaat luottaa itseesi ja työyhteisöösi sekä löydät yksilöllisen merkityksen jokapäiväiselle tekemisellesi.

 

Tämän valmennusjakson tavoitteena on rakentaa luottamuksen perusta. Päivän tuloksena syntyy ymmärrys omista arvoista, jaetusta arvoista ja arvoihin liittyvistä merkityksistä.

 

Tämän jakson käytyäsi osaat johtaa arvokeskustelun omalle tiimillesi sekä luoda yhteiset arvot, jotka ohjaavat yhteisön käyttäytymistä ja arkityötä. Tätä kautta arvot muuttuvat eläviksi, konkreettisiksi ja mitattaviksi.

 

bottom of page