top of page
True Diamonds -valmennusohjelman osa 3/6:

TRUE
SELF

Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miten itsensä johtaminen kytkeytyy osaksi johtamisen kokonaisuutta. Jakson aikana yhdessä muodostettu arvomaailma linkitetään osaksi henkilökohtaista kehittymistä. Tavoitteena on tunnistaa oman Integriteetin perusta (miten kaukana koet olevasi siitä, että eläisit täysin arvojesi mukaisesti). Miten toteutat yhdessä muodostettuja arvoja jokapäiväisessä työssäsi ja miten kytket arvot luontevasti osaksi omaa systemaattista, pidemmän aikavälin kehittymistäsi.

 

Tavoitteena on ymmärtää mitkä ovat omat vahvuudet ja kriittiset kehittymiskohteet. On tärkeää tiedostaa, mitä oman kehittymisen eteen voi tehdä ja miten se muutetaan konkreettiseksi toimintaa ohjaavaksi itsensä johtamisen kehittymissuunnitelmaksi. Perustana tässä hyödynnämme mm. disc-analyysiä.

 

Tämän jakson käytyäsi osaat arvioida omaa kehittymistäsi osana arkipäivän tekemistä. Kykenet tunnistamaan, miten oma henkilökohtainen oppimistyylisi vaikuttaa jokapäiväiseen tekemiseen ja kytkeytyy luontevasti työyhteisön onnistumiseen ja ydinosaamiseen. Huomaat työyhteisöprofiilisi vaikutukset jokapäiväiseen tekemiseen, ja osaat kääntää tämän vahvuudeksesi työskennellessäsi erilaisten ihmisten kanssa. Osaat suunnata ajankäyttösi olennaisiin asioihin.

bottom of page