top of page
True Diamonds -valmennusohjelman osa 2/6:

TRUE
JOY

Yhteisen arvomaailman rakentamisen jälkeen on mahdollista luoda ratkaisukeskeinen vuorovaikutuskulttuuri, jossa aktiivisesti etsitään onnistumisia ja kehittymiskohteita. Ratkaisukeskeistä toimintatapaa kuvaa ongelmien kääntäminen tavoitteiksi ja ratkaisujen löytäminen yhdessä. Tähän tarvitaan ymmärrystä onnistumisen mekanismeista, jossa toiminta tähtää ratkaisujen löytämiseen yhdessä, ei syyllisten etsimiseen ja ongelmien syventämiseen.

 

Tämän jakson tavoitteena on perehtyä onnistumisen etsimiseen yksilöistä ja omasta yhteisöstäsi. Päivän aikana perehdytään onnistumisen mekanismin löytämiseen ja sen neurokognitiivisiin perusteisiin. Lisäksi tutustumme käytännönläheisesti valmennukselliseen johtamistapaan ja ratkaisukeskeisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

 

Tämän jakson käytyäsi ymmärrät mihin onnistuminen perustuu ja tiedostat miksi onnistumisperusteinen johtaminen on kriittinen osa tuottavan ja onnellisen työyhteisön johtamiskulttuuria. Osaat myös analysoida onnistumista ja seurata sen kehittymistä yksilöissä ja ryhmässä, sekä osaat valmentaa yksilöitä seuraavalle tasolle vahvistamalla heidän vahvuuksiaan.

 

bottom of page