top of page
True Diamonds -valmennusohjelman osa 4/6:

TRUE
FORESIGHT

Arvojen luomisen, oman ja yhteisen onnistumisen mekanismin tunnistamisen sekä omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden löytymisen jälkeen on saatu luotua johtamisen perusta. Kun perusta on rakennettu huolella, voimme olla avoimia muutokselle ja tulevaisuudelle. Nyt meillä on paremmat valmiudet tulevaisuuden kohtaamiseen ja oman polun valintaan.

 

Tämän jakson tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään tulevaisuutta – tiedostamaan minkälaisia globaaleja haasteita organisaatioilla ja ihmiskunnalla on edessään. Käymme läpi, millaisiin faktoihin tulevaisuuden tutkimus perustuu ja miten lähitulevaisuuden suuret muutokset vaikuttavat tämän hetkisiin toimintamalleihin. Ja miten kaikki tämä muuttaa johtamista.

 

Tämän jakson käytyäsi osaat erottaa helpommin olennaisen epäolennaisesta. Osaat analysoida meneillään olevaa murrosta ja tiedostat, minkälaisia johtamisen välineitä tulevaisuuden ennakointityöhön on olemassa. Valmennuksessa perehdytään skenaariotyökaluihin sekä annetaan valmiudet skenaariotyöpajan läpiviemiseen (johtamiseen) omalla vastuualueella.

bottom of page