top of page
True Diamonds -valmennusohjelman osa 6/6:

TRUE
EVOLUTION

Toimivan johtamiskulttuurin / organisaatiokulttuurin keskeisimpiä piirteitä ovat yhteisöllinen ja itseohjautuva ongelmaratkaisutaito, sekä oppiminen. Strategiaa toteutetaan arjessa selkeiden ja virtaavien prosessien, eli toimintamallien kautta. On hyvin tärkeä ymmärtää / tiedostaa, minkälaisten toimintamallien kautta strategiaprosessi pysyy elävänä ja merkityksellisenä. Uusien toimintamallien etsiminen vaatii omien ajattelutottumusten tarkastelua avoimin mielin.

 

Tämän osion tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään prosessiajattelua osana johtamisen kokonaisuutta. Päivän aikana perehdytään LEAN-ajatteluun käytännön läheisesti, sekä opitaan tunnistamaan oman organisaation ydin- ja tukiprosessit sekä niihin kytkeytyvä ydinosaaminen. Tarkoituksen on karistaa pois uusien toimintamallien ja yhteistyön esteenä olevat lukot ajattelutavoissa ja sitä kautta uusien toimintamallien luomisessa.

 

Tämän osion käytyäsi osaat soveltaa prosessiajattelua omassa organisaatiossasi ja rakentaa jatkuvaan parantamiseen liittyvää organisaatiokulttuuria. Osaat kuvata oman vastuualueesi toimintamalleja, arvioida niiden toimivuutta, sekä asettaa prosesseille mittareita, joiden avulla pystytte seuraamaan avoimesti toiminnan kehittymistä ja oman organisaation uudistumiskykyä. 

bottom of page