top of page
True Diamonds -valmennusohjelman osa 5/6:

TRUE
MEANING

Edellisen jakson tulevaisuustyöpaja antaa mahdollisuuden ja valmiudet muodostaa käsitys yhteisestä unelmasta, visiosta, joka voidaan yhdessä toteuttaa. Vision toteuttamiseksi täytyy luoda toimiva, arkitoimintaan kytkeytyvä strategia. Strategian toteuttaminen vaatii luottamukseen, onnistumiseen ja osallistamiseen perustuvan johtamistavan hyödyntämistä, jotta strategiaprosessista tulee käytännönläheinen ja merkityksellinen johtamisprosessi kaikille.  

 

Tämän jakson tavoitteena on auttaa osallistujia luomaan uusi, elävä tapa suunnitella ja viedä käytäntöön oman organisaation ja vastuualueen tavoitteita.

 

Jakson käytyäsi ymmärrät strategisen johtamisen merkityksen käytännössä osana johtamisen kokonaisuutta. Osaat luoda strategian keskeisen sisällön, sekä saat valmiudet strategiaprosessin johtamiseen omalla vastuualueellasi. 

bottom of page